خود پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی

خود: پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی ریزش پلاسکو اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اینترنت پرسرعت رایگان تا آخرهای امسال در سراسر اروپا ارایه می شود

اینترنت پرسرعت رایگان تا آخرهای امسال میلادی (2017) در اماکن عمومی در سراسر اتحادیه اروپا ارایه می شود.

اینترنت پرسرعت رایگان تا آخرهای امسال در سراسر اروپا ارایه می شود

اینترنت پرسرعت رایگان تا آخرهای امسال در سراسر اروپا ارایه می شود

عبارات مهم : اروپا

اینترنت پرسرعت رایگان تا آخرهای امسال میلادی (2017) در اماکن عمومی در سراسر اتحادیه اروپا ارایه می شود.

به گزارش ایرنا ازخبرگزاری’کرونوس’ ، این اینترنت پرسرعت و رایگان درتمام اماکن عمومی از جمله پارک ها، میادین، ساختمان های دولتی، کتابخانه ها، موزه ها و مراکز درمانی در سراسر اتحادیه اروپا ارایه خواهد شد.

اینترنت پرسرعت رایگان تا آخرهای امسال در سراسر اروپا ارایه می شود

این ابتکار که از سوی کمیسیون اروپا در سپتامبر 2016 جهت کم کردن اختلاف دیجیتالی مطرح شده است بود، نخستین موافقت را در روزهای اخیر از سوی ریاست دوره ای مالت و پارلمان اروپا بدست آورد.

این طرح با عنوان ‘WiFi4Eu’ اینترنت پرسرعت رایگان را در اختیار اروپایی ها و گردشگران در این اتحادیه قرار می دهد.

اینترنت پرسرعت رایگان تا آخرهای امسال میلادی (2017) در اماکن عمومی در سراسر اتحادیه اروپا ارایه می شود.

درتوافق غیر رسمی که به دست شورای اروپا و پارلمان اروپا رسیده هست، عنصرهای پایه این برنامه تعریف شده است است و بودجه آغازین آن نیز 120 میلیون یورو جهت سال های 2017 تا 2019 اعلام شده است هست.

واژه های کلیدی: اروپا | رایگان | اینترنت پرسرعت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs