خود پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی

خود: پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی ریزش پلاسکو اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی منتخبان شورای پنجم، نمی‌توانند جهت تصدی هیچ سمتی از شورا استعفا دهند / نظری

منتخب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در انتخابات شورای شهر اعلام کرد که در جلسه فردای منتخبان پیشنهادی جهت اطمینان دادن به مردم و برطرف دغدغه‌های جامعه بررسی خو

منتخبان شورای پنجم، نمی‌توانند جهت تصدی هیچ سمتی از شورا استعفا دهند / نظری

نظری: منتخبان شورای پنجم، نمی توانند جهت تصدی هیچ سمتی از شورا استعفا دهند

عبارات مهم : استعفا

منتخب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در انتخابات شورای شهر اعلام کرد که در جلسه فردای منتخبان پیشنهادی جهت اطمینان دادن به مردم و برطرف دغدغه های جامعه بررسی خواهد شد که طبق آن هیچ کدام از منتخبان شورای پنجم، نمی توانند جهت تصدی هیچ سمتی از شورا استعفا دهند.

به گزارش ایلنا ؛حجت نظری در مورد اینکه گفته می شود منتخبان شورا از عنوان احتمال گزینش شهردار از بین اعضای شورا عبور کرده اند، گفت: علت اینکه اعضای شورا به آسانی از بحث ممنوعیت شهردار شدن هریک از منتخبان گذر کردند، این بود که همه ما در میثاق نامه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان پذیرفته بودیم که درصورت ورود به شورا، جهت تصدی هیچ سمتی از شورا خارج نخواهیم شد. لذا بحث بدیهی بود و اعضا نیز در این خصوص مخالفتی نداشتند. ضمن اینکه بند مذکور با بندهای دیگر مورد بررسی سنخیت چندانی نداشت و مورد نیاز بود وقت دیگری بررسی شود.

منتخبان شورای پنجم، نمی‌توانند جهت تصدی هیچ سمتی از شورا استعفا دهند / نظری

منتخب مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در انتخابات شورای شهر ادامه داد: البته در همان جلسه چهارشنبه پیشنهادی مطرح شد که جهت بررسی در دستور جلسه آتی که فردا برگزار می شود، قرار گرفته هست. این پیشنهاد هم راستا و مشابه میثاق نامه شورای عالی است و جهت اطمینان دادن به مردم و برطرف دغدغه های جامعه مطرح شده است هست. با این مضمون که هیچ کدام از منتخبان شورای پنجم، نمی توانند جهت تصدی هیچ سمتی از شورا استعفا دهند.

واژه های کلیدی: استعفا | انتخابات شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs