خود پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی

خود: پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی ریزش پلاسکو اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مسابقه ۱۵ تا ۲۳ درصدی جهت جذب سپرده ، آخرین اوضاع سودهای بانکی

‏‎این روزها کمتر ویترین بانکی را می‌توان یافت که تنها به سودهای مصوب شورای پول و اعتبار و مورد توافق خود جهت سپرده بسنده کرده باشد. اکنون به آسانی در بسیاری از

مسابقه ۱۵ تا ۲۳ درصدی جهت جذب سپرده ، آخرین اوضاع سودهای بانکی

آخرین اوضاع سودهای بانکی/ مسابقه ۱۵ تا ۲۳ درصدی جهت جذب سپرده

عبارات مهم : کارمزد

‏‎این روزها کمتر ویترین بانکی را می توان یافت که تنها به سودهای مصوب شورای پول و اعتبار و مورد توافق خود جهت سپرده بسنده کرده باشد. اکنون به آسانی در بسیاری از بانک ها سودهای متنوع در قالب طرح های مختلفی که جهت دور زدن سودهای مصوب وجود دارد، پیشنهاد می شود.

به گزارش ایسنا، حدود یک سال از آخرین عوض کردن در سودهای بانکی می گذرد. تیرماه ۱۳۹۵ بود که با آنچه که توافق بانک ها نامیده شد سودهای سپرده هر سال از ۱۸ به ۱۵ درصد کم کردن یافته و جهت سودهای کوتاه مدت روزشمار نیز قیمت حداکثر ۱۰ درصدی تعیین شد. قیمت سود تسهیلات نیز با اختلاف سه درصدی از سود سپرده به ۱۸ درصد کم کردن یافت.

مسابقه ۱۵ تا ۲۳ درصدی جهت جذب سپرده ، آخرین اوضاع سودهای بانکی

گر چه در ابتدای امر سودها به ۱۵ درصد رسید، چندی نکشید که روال بانک ها به گونه ای دیگر عوض کردن کرد. با این که اکنون هم در جواب اول خود در مورد قیمت سود سپرده، میزان هر سال را ۱۵ درصد اعلام می کنند، ولی در اغلب بانک ها به خاص بانک های شخصی قیمت ها از جذابیت بیشتری نیز برخوردار است.

گذری بر شعب بانک ها از این حکایت دارد که هنگامی که سپرده گذار تمایلی جهت سود ۱۵ درصدی ندارد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر و یا تعیین کفی جهت میزان سپرده قیمت سودها از ۱۸ درصد عبور کرده و گاها ۲۰ تا ۲۳ درصد را هم در قالب طرح هایی که بانک در نظر گرفته پشت سر می گذارد.

‏‎این روزها کمتر ویترین بانکی را می‌توان یافت که تنها به سودهای مصوب شورای پول و اعتبار و مورد توافق خود جهت سپرده بسنده کرده باشد. اکنون به آسانی در بسیاری از

در مواردی بعضی بانک ها اعلام می کنند که هرچقدر مبلغ شما بالاتر باشد سود بیشتری نیز تعلق خواهد گرفت. جالب اینجاست که همین مورد از بانک ها در حدود یک سال پیش و در ابتدای کم شدن قیمت به ۱۵ درصد به هیچ عنوان زیر بار پرداخت سود بالاتر نمی رفتند، ولی اکنون روال آنها در مسابقه با سایر بانک هایی که از ابتدا هم چندان نسبت به اجرای سودهای بانکی منضبط عمل نمی کردند، عوض کردن کرده است.

ولی در مورد سودهای روزشمار می توان گفت عمده بانک ها نسبت به قیمت های مصوب پایبند نیستند و مشاهده می شود که روزشمارهای ۲۲ درصد و حتی بالاتر در بانک ها وجود دارد، آن هم در شرایطی که طبق ضوابط باید قیمت های روزشمار بلافاصله بعد از قیمت های مصوب تازه و ابلاغ آن عوض کردن کند.

در شرایطی در حدود یک سال گذشته تصمیم جدیدی جهت کم شدن قیمت سود با وجود تک رقمی شدن تورم از سوی شبکه بانکی اخذ نشده که مدیران بانکی نیز از شرایط موجود چندان راضی به نظر نمی رسند و گاها در بیانات آنها مشاهده می شود که نسبت به روال کم شدن قیمت سود با توجه به شرایط موجود بانک ها گله مندند.

مسابقه ۱۵ تا ۲۳ درصدی جهت جذب سپرده ، آخرین اوضاع سودهای بانکی

با این حال چندی پیش بود که مدیر کل بانک مرکزی از احتمال کم کردن مجدد قیمت سود سخن گفته و حتی اعلام کرده بود که گزارشی در این رابطه به شورای پول و اعتبار ارائه شده است است.

پرداخت قیمت های سود بالای بانکی البته در ماه های گذشته نیز با حواشی هم همراه شد، جایی که ولی اله سیف – مدیر کل بانک مرکزی – به سپرده گذاران در رابطه با سودهای بالایی که به آنها پرداخت می شود هشدار داده و گفته بود که مبلغ مازادی که به عنوان سود به سپرده گذار پرداخت می شود بیانگر رقمی است که باید از سهم سهامدار کاسته شده است و به سپرده گذاران انتقال یافته شود که در این شرایط مسوول این اضافه پرداخت مدیریت بانک ها بوده و سهامداران باید به آنها بازخواست کنند. در عین حال که پرداخت سودهای اوج نشان دهنده ریسک زیاد عملیات بانک هاست و سپرده گذاران هم باید بدانند که این قیمت بالاتر بهای ریسکی است که متقبل شده است و باید پیامدهای آن را بپذیرند.

‏‎این روزها کمتر ویترین بانکی را می‌توان یافت که تنها به سودهای مصوب شورای پول و اعتبار و مورد توافق خود جهت سپرده بسنده کرده باشد. اکنون به آسانی در بسیاری از

در حال حاضر تنگنای مالی که بانک ها با آن مواجه بوده و تا ۵۰ درصد منابع آنها در دسترس نیست، خود عاملی شده است تا به رقابتی سخت جهت جذب سپرده ورود کنند.

این در حالی است که اکنون عمده درآمد بانک ها از محل سود تسهیلات تامین می شود که با توجه به اختلاف حدود سه درصدی که بین قیمت سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، چندان پاسخگوی نیازها و هزینه های آنها نیست. از سویی دیگر راه مهم درآمدزایی بانک های دنیا یعنی دریافت کارمزد نیز بر بانک های ایرانی از جایگاه چندانی برخوردار نبوده و خود بر ناتوانی بانک ها در تامین هزینه از محل های دیگر افزوده است.

مسابقه ۱۵ تا ۲۳ درصدی جهت جذب سپرده ، آخرین اوضاع سودهای بانکی

مدیر کل بانک مرکزی اخیرا عنوان تامین هزینه ها از طریق دریافت کارمزد در بانک ها را مورد اشاره قرار داده و گفته بود که در صورتی که تمام هزینه های بانک از محل کارمزد خدمات بانکی تامین شود می تواند نشان دهنده ثبات و پایداری آنها باشد، ولی متاسفانه در کشور عزیزمان ایران نه تنها از ارائه ی خدمات بانکی سودی به دست نمی آید بلکه زیان نیز ایجاد می کند.

این در حالی است که در بانکداری امروز بین الملل بسیاری از هزینه های موجود از محل درآمدهای کارمزد پوشش داده می شود.

در حال حاضر در کشور عزیزمان ایران کسب درآمد از کارمزد محقق نشده و با وجود این که بانک ها در بانکداری الکترونیک سرمایه گذاری کرده و رو به جلو حرکت می کنند، ولی به اذعان مدیران بانکی مسابقه و فرهنگ نادرستی ایجاد کرده اند که خدمات را به صورت رایگان و با کمترین هزینه ارائه می کنند که مجموع این عوامل موجب عدم توازن درآمدها و هزینه ها و اثرگذاری آن بر تعادل قیمت سود بانکی می شود.

واژه های کلیدی: کارمزد | مسابقه | سود بانکی | سود سپرده | سپرده و تسهیلات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs