خود پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی

خود: پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی ریزش پلاسکو اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بانک‌ها ۵۷ هزار میلیارد کم آوردند

با وجود پیش‌بینی‌ مدیر کل بانک مرکزی جهت پرداخت ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تا آخر سال گذشته، عملکرد بانک‌ها از ۵۷ هزار میلیارد تومان کمتر از آنچه که مورد ان

بانک‌ها ۵۷ هزار میلیارد کم آوردند

بانک ها ۵۷ هزار میلیارد کم آوردند

عبارات مهم : مرکزی

با وجود آینده نگری مدیر کل بانک مرکزی جهت پرداخت ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تا آخر سال گذشته، عملکرد بانک ها از ۵۷ هزار میلیارد تومان کمتر از آنچه که مورد انتظار بود حکایت دارد.

ایسنا نوشت: بانک ها که سهم بالایی از تامین مالی اقتصاد را بر عهده داشته و تا حدود ۹۰ درصد می رسد، هر سال بر اساس تقاضا و البته منابع موجود خود بخش های متفاوت اقتصادی را تامین مالی می کنند. در سال ۱۳۹۵ سهم بخش های اقتصادی از تسهیلات بانک ها حدود ۵۴۵ هزار میلیارد تومان بود و مدیر کل بانک مرکز در اوایل سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که انتظار می رود در طول سال شبکه بانکی حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند.

این در حالی است که آخرین آماری که کمیجانی-قائم مقام بانک مرکزی- از روند پرداختی تسهیلات بانکی در سال گذشته و آخر ۱۲ ماه اعلام کرده است نشان می دهد که حجم تسهیلات به حدود ۶۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده هست. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان (معادل ۱۲ درصد) زیاد کردن داشته دارد. از مجموع تسهیلات پرداختی حدود ۳۷۹ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۶۱.۷ درصد به تامین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است دارد. “صنعت و معدن” که بعد از خدمات بالاترین سهم تسهیلات بانکی را داراست نزدیک به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان از مجموع سرمایه درگردش پرداخت شده است را در بر گرفته که بالغ بر ۸۳ درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمام بخش های اقتصادی هست. با این حال این ارقام نشان از عدم توانایی بانک ها در تامین مابقی رقم مور انتظار دارد.

بانک‌ها ۵۷ هزار میلیارد کم آوردند

به هر صورت شواهد حاکی از این است که بانک ها سال تسهیلاتی چندان مطلوبی را هم پشت سرنگذاشته اند. از سویی به روال معمول سال های گذشته تمام ۶۱۳ هزار میلیارد پرداخت شده، تسهیلات تازه نیست و تا نیمی از آن به تمدید تسهیلات قبلی می تواند تخصیص داده شده است داشته باشد و از سویی دیگر پرونده آنها در طرح تامین مالی که جهت واحدهای تولید داشتند مانند سال ۱۳۹۵ نبود.

در گفته های قائم مقام بانک مرکزی نیز گرچه اشاره ای به عملکرد بانک ها در طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۵ دارد، ولی آماری از سال گذشته دیده نمی شود. بنابر اعلام کمیجانی در مرحله اول اجرای این طرح(شروع در سال ۱۳۹۵) پرداخت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰۰ بنگاه آینده نگری شده است بود که شبکه بانکی در عمل حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۳ هزار بنگاه تسهیلات پرداخت کرد. جهت سال ۹۶ هم پرداخت ۵۰ هزار میلیارد در قالب حمایت بنگاه های کوچک و میانگین و فعالیت های اشتغالزایی آینده نگری شده است است.

با وجود پیش‌بینی‌ مدیر کل بانک مرکزی جهت پرداخت ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تا آخر سال گذشته، عملکرد بانک‌ها از ۵۷ هزار میلیارد تومان کمتر از آنچه که مورد ان

این در حالی است که مسئولان وزارت صنعت نیز در سال گذشته نسبت به عملکرد طرح رونق تولید با مجموع رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان انتقاد کرده بودند. طبق این طرح قرار بود در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت حمایت از بنگاه های تولیدی در نظر گرفته شود به گونه ای که تا ۲۰ هزار میلیارد تومان جهت تامین سرمایه در گردش جهت ۱۰ هزار بنگاه اقتصاد، ۱۰ هزار جهت تامین مالی مورد نیاز ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و همچنین تامین مالی جهت بازسازی و نوسازی ۵۰۰۰ واحد اقتصادی از منابع داخلی. در کنار این منابع بانکی طبق تبصره (۱۸)قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر شد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی جهت ایجاد وقت های شغلی تازه و پایدار به منظور بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی جهت طرح ها و پروژه های کوچک، میانگین و صنایع دستی تخصیص داده شده است پیدا کند که در این حالت مجموع رقمی که شبکه بانکی جهت حمایت از تولید به خاص بنگاه های کوچک و میانگین به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسید.

آخرین گزارشی که بانک مرکزی در آخرهای سال گذشته در جلسه پیش شورای پول و اعتبار اعلام کرد نشان از عملکرد ضعیف شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تعیین شده است داشت، بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال گذشته حدود ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و میانگین در سراسر کشور تخصیص داده شده است یافته بود. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت رونق تولید پرداخت شده است بود در نتیجه در سال گذشته مجموع پرداختی تا آخر ۹ ماهه به کمتر از ۷۰۰۰ میلیارد تومان از کل منابع آینده نگری شده است می رسید که رقمی ناچیز بود.

برای امسال بانک مرکزی تاکنون آینده نگری در مورد تسهیلات قابل پرداخت در بانک ها و همچنین طرح رونق تولید نداشته است.

بانک‌ها ۵۷ هزار میلیارد کم آوردند

واژه های کلیدی: مرکزی | تسهیلات | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs