خود پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی

خود: پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی ریزش پلاسکو اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سهم ۹.۸ درصدی نفت ، رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد شد

اعلام تازه بانک مرکزی از زیاد کردن رشد اقتصادی در آخر سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد خبر می دهد.

سهم ۹.۸ درصدی نفت ، رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد شد

رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد شد/ سهم ۹.۸ درصدی نفت

عبارات مهم : اقتصادی

اعلام تازه بانک مرکزی از زیاد کردن رشد اقتصادی در آخر سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد خبر می دهد.

به گزارش ایسنا، طبق محاسبات اولیه و مقدماتی که در بانک مرکزی انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور عزیزمان ایران در سال گذشته و بر پایه قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده هست. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ که ۵۹۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده است بود، تا ۱۲.۵ درصد زیاد کردن دارد و بیانگر رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ هست. پیش تر بانک مرکزی اعلام کرده بود که قیمت رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۱۱.۶ درصد رسیده است و میزان تولید ناخالص داخلی را ۴۹۹ هزار میلیارد تومان ثبت شده است بود.

سهم ۹.۸ درصدی نفت ، رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد شد

نفت در صدر

بر اساس این گزارش بررسی سهم فعالیت های متفاوت اقتصادی در زیاد کردن تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود ۹.۸ درصد، صنعت ۰.۸، بازرگانی ۰.۷، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات حدود ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی بوده و نقش عمده ای در زیاد کردن رشد تولید ناخالص داخلی داشته اند. در بین بخش های اقتصادی ساختمان با سهمی حدود ۰.۸- نقش کاهنده ای در تولید ناخالص داخلی جهت سال گذشته داشته هست. در این بین این نفت است که با ۹.۸ درصد بالاترین سهم رشد اقتصادی ۱۲.۶ درصدی را ایفا می کند. این در حالی است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز از رشد ۱۱.۶ درصدی حدود ۱۰ درصد سهم نفت بود.

این در شرایطی است که ارزش افزوده گروه “نفت” در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که رشد ۶۱.۶ درصدی را داراست. در این رابطه زیاد کردن قابل توجه قیمت رشد ارزش افزوده این گروه ناشی از برطرف محدودیت ها و زیاد کردن تولید و صادرات نفت خام، فرآورده های پالایشگاهی، میعانات، مایعات گازی و زیاد کردن تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است.

اعلام تازه بانک مرکزی از زیاد کردن رشد اقتصادی در آخر سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد خبر می دهد.

رشد ۴.۲ درصدی در بخش کشاورزی

همچنین آمار نشان می دهد که در حوزه “کشاورزی” مقادیر تولید محصولات زراعی از رشدی معادل ۸.۲ درصد، محصولات باغی ۶.۱ و دامی ۴.۶ درصد نسبت به دوره های قبل برخوردار بوده هست. بنابراین در سال ۱۳۹۵ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴.۲ درصد گزارش شد.

صنعت رشد کرد

در بخش “صنعت” نیز آمارها از این حکایت دارد که رشد تولید ناخالص داخلی آن با رقم ۷۸ هزار میلیاردی به ۶.۹ درصد رسیده هست. این در حالی است که رشد صنعت در آخر سال ۱۳۹۴، حدود منفی ۴.۶ درصد گزارش شده است بود.

سهم ۹.۸ درصدی نفت ، رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد شد

شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد نیز در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹ درصد زیاد کردن یافته است.

رشد منفی ساختمان

اعلام تازه بانک مرکزی از زیاد کردن رشد اقتصادی در آخر سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد خبر می دهد.

در بخش “ساختمان”، ارزش سرمایه گذاری بخش شخصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱ درصد کم کردن یافته هست. با اعمال شاخص های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان های شخصی به قیمت های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان های دولتی، قیمت رشد بخش “ساختمان” در سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود منفی ۱۳.۱ درصد برآورد می شود.

رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی-درصد

سهم ۹.۸ درصدی نفت ، رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد شد

رشد اقتصادی بر حسب فعالیت اقتصادی و اقلام هزینه ای

واژه های کلیدی: اقتصادی | ساختمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

سهم ۹.۸ درصدی نفت ، رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد شد

سهم ۹.۸ درصدی نفت ، رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs