خود پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی

خود: پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی ریزش پلاسکو اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث عکس) + دستگیری راهبه های کودک آزار در کلمبیا (

سوزاندن دست و فرو بردن سر در دستشویی از جمله ی این شکنجه ها بودند. این اتفاق در شهر پاپایان استان کاوکا در کلمبیا رخ داد. مدیر مدرسه “سانتا کلارا ریبیرث” و دوست

عکس) + دستگیری راهبه های کودک آزار در کلمبیا (

دستگیری راهبه های کودک آزار در کلمبیا (+عکس)

عبارات مهم : شکنجه

سوزاندن دست و فرو بردن سر در دستشویی از جمله ی این شکنجه ها بودند. این اتفاق در شهر پاپایان استان کاوکا در کلمبیا رخ داد. مدیر مدرسه “سانتا کلارا ریبیرث” و دوستش بعد از تحقیقات پلیس دستگیر شدند. همسایه ها بعد از شنیدن صدای جیغ و فریاد فرزند ها پلیس را در جریان امر قرار دادند.

یکی از سایت های خبری انگلیس گزارش داد که دو راهبه بعد از آنکه ۶۵ کودک تحت سرپرستی خود را شکنجه کرده اند دستگیر شدند.

به گزارش تابناک ، سوزاندن دست و فرو بردن سر در دستشویی از جمله ی این شکنجه ها بودند. این اتفاق در شهر پاپایان استان کاوکا در کلمبیا رخ داد. مدیر مدرسه “سانتا کلارا ریبیرث” و دوستش بعد از تحقیقات پلیس دستگیر شدند. همسایه ها بعد از شنیدن صدای جیغ و فریاد فرزند ها پلیس را در جریان امر قرار دادند.

عکس) + دستگیری راهبه های کودک آزار در کلمبیا (

کارآگاهان دریافتند که کودکان تحت نگهداری از انواع شکنجه های معنوی و جسمی زحمت می بردند تا جایی که آنجا را یک جهنم واقعی توصیف کردند. سوزاندن دست, قیچی کردن موهای فرزند ها به عنوان تنبیه و قرار دادن سر در دستشویی از جمله کارها این راهبه ها بوده است.

واژه های کلیدی: شکنجه | فرزند | کلمبیا | تحقیقات | دستشویی | دستگیری | اخبار حوادث

عکس) + دستگیری راهبه های کودک آزار در کلمبیا (

عکس) + دستگیری راهبه های کودک آزار در کلمبیا (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs