خود پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی

خود: پلاسکو مدیریت شهرداری آتش نشانی ریزش پلاسکو اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی سن بیولوژیکی افراد با ورزش کردن تا ۹ سال جوان تر می ماند

سن بیولوژیکی افرادی که به طور منظم ورزش می کنند، ۹ سال کمتر از سن تقویمی آنها است.

سن بیولوژیکی افراد با ورزش کردن تا ۹ سال جوان تر می ماند

سن بیولوژیکی افراد با ورزش کردن تا ۹ سال جوان تر می ماند

عبارات مهم : محققان

سن بیولوژیکی افرادی که به طور منظم ورزش می کنند، ۹ سال کمتر از سن تقویمی آنها است.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه یوتا عنوان می کنند ورزش منظم و پرتحرک می تواند پایه و اساس جوانی باشد چراکه موجب جوان ماندن سلول ها می شود.

سن بیولوژیکی افراد با ورزش کردن تا ۹ سال جوان تر می ماند

لاری تاکر، استاد علم ورزش و سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «اینکه سن تقویمی شما ۴۰ سال باشد بدهید معنا نیست که از لحاظ بیولوژیکی هم ۴۰ سال هستید.»

به گفته تاکر، «همه ما می دانیم که بعضی افراد جوان تر از سن ارزش به نظر می رسند. هر چقدر از لحاظ فیزیکی تحرک بیشتری داشته باشید، پیری بیولوژیکی کمتری در بدن اتفاق می افتد.»

سن بیولوژیکی افرادی که به طور منظم ورزش می کنند، ۹ سال کمتر از سن تقویمی آنها است.

تیم تحقیق، داده های حاصل از نظرسنجی از بیش از ۵۸۰۰ آمریکایی را بررسی کردند. محققان نتیجه گرفتند افرادی که به شدت از لحاظ فیزیکی تحرک داشته و فعال هستند در مقایسه با افراد بی تحرک یا با فعالیت متوسط، «تلومرهای» به مراتب طویل تر دارند.

تلومرها، کلاهک انتهایی پروتئینی بر روی کروموزوم ها هستند. هر زمانیکه سلول تکثیر می شود، تکه کوچکی از این کلاهک از بین می رود. بدهید معنا که هر چقدر سن اوج می رود، تلومرها کوتاه تر می شوند.

اما محققان مشاهده کردند تلومرهای افراد بزرگسال بسیار پرتحرک به لحاظ سنی ۷ سال جوان تر از افراد دارای تحرک میانگین بود. ولی در مقایسه با افراد بی تحرک، این تلومرها ۹ سال جوان تر بودند.

سن بیولوژیکی افراد با ورزش کردن تا ۹ سال جوان تر می ماند

منظور محققان از افراد پرتحرک، حداقل ۳۰ دقیقه پیاده روی تند جهت زنان و ۴۰ دقیقه پیاده روی تند جهت مردان در روز و به دفعات ۵ بار در هفته است.

واژه های کلیدی: محققان | مقایسه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs